ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1786 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ύπατον Συμβούλιον του 33ου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμενου Σκωτικού Τύπου. Εν Κοιλάδι Ιλισσού και Ανατολή Αθηνών 1958. Ψηφιοποίηση Τμήμα Βιβλιοθήκης ΕΟΕ. Διαβάστε το από εδώ: Κατεβάστε το από εδώ: Σκάναρε και προχώρα την έρευνα:

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ 1892

Ένα σπάνιο συλλογικό έργο που φέρει όμως την επωνυμία Πλάτωνας. Έχει τίτλο Κοσμογονία, έχει εκδοθεί στις Βρυξέλλες το 1892 και είναι από τα σπανιότερα βιβλία στην βιβλιοθήκη μας. Ψηφιοποίηση Τμήμα Βιβλιοθήκης ΕΟΕ. Διαβάστε το από εδώ: Κατεβάστε το από εδώ: Σκάναρε και προχώρα την έρευνα: