"Έστω και 1 ευρώ είναι σημαντικό για να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα βιβλία"

Τι μπορούμε να κάνουμε μια μια μικρή χρηματική δωρεά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μπορούμε να μεγαλώσουμε την βιβλιοθήκη μας και να προσφέρουμε περισσότερη γνώση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Φροντίδα και διάσωση παλιών βιβλίων από την φθορά του χρόνου και της υγρασίας.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ψηφιοποίηση περισσότερων βιβλίων για να έχουν πρόσβαση και τα άτομα εκτός Θεσσαλονίκης.